Da interveniše i odblokira zgradu opštine, kako bi se smanjio pritisak nezadovoljnih na lokalnu samoupravu.